Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

číslo zmluvy 2017/033

Ing. Ludovít Fiala, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda

pre zmluvu kliknite sem!(Ing. Ľudovít Fiala)

Zverejnené dňa 20.11.2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o zabezpečení stravovania detí MŠ Trnávka a zamestnancov Obce Trnávka

pre zmluvu kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZMLUVA č. 123407 08U03

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

Pre zmluvu o dotáciu kliknite sem!(Zmluva č. 123407 08U03)

Zverejnené dňa: 23.10.2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o poskytnutí služby

„ Výstavba športoviska v obci Trnávka“

Poskytovateľ: Gemini People s.r.o., Bratislava

pre zmluvu kliknite sem!

Zverejnené dňa : 2.10.2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o bežnom účte na dotácie vo VÚB Banka

pre zmluvu kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva s úradom práce Dunajská streda

pre zmluvu kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kúpna zmluva ,

P.č. 2/1- zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m2

Predávajúci:

Komárné Csémy Rita Mária

Csémy László

 

Kupujúci: Obec Trnávka

pre zmluvu kliknite sem!

zverejnené dňa 11.8.2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o dielo – sanácia

pre zmluvu kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva TextilEco a.s.,

zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.

pre zmluvu kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva Danubius Fruct, s.r.o.

pre zmluvu kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.

pre zmluvu kliknite sem!(DPOSR 2017)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dodatok č.2 k hospodárskej zmluve č. 10/2002 (Odvoz odpadu – Gulázsi)

pre dodatok kliknite sem!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2017:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmluva o dielo – Nový chodník smerom na Báč

pre zmluvu medzi objednávateľom (Obec Trnávka) a zhotoviteľom (BALA, a.s.) kliknite sem!