Zastupiteľstvo

Poslanci:

  • Monika Író
  • Silvester Tési
  • Ing. Ján Beňadik
  • Ing. Árpád Tóth
  • Tibor Hloska

       

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Trnávka

1. Komisia rozpočtu, financií a správy majetku
Predseda: 
Členovia:

2. Komisia územného rozvoja dediny, výstavby a ochrana životného prostredia a verejného poriadku
Predseda:
Členovia:

3. Komisia kultúry, náboženstva, mládeže, športu a sociálna starostlivosť
Predseda:
Členovia: