Zastupiteľstvo

  • Anna Lengyelová
  • Ladislav Ferenczi
  • Zoltán Szitás
  • Ing. Csaba Tárczy
  • Tibor Hloska

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Trnávka

1. Komisia rozpočtu, financií a sociálnych vecí
Predseda:   Anna Lengyelová
Členovia: Tibor Hloska , Zoltán Szitás, Gyöngyi Trnovská

2. Komisia územného rozvoja dediny a životného prostredia
Predseda:
Členovia: Alexander Brunclik , Attila Író , Ing. Csaba Tárczy, Gyöngyi Trnovská

3. Komisia kultúry, náboženstva, mládeže a športu
Predseda:
Členovia: Tibor Hloska, Robert Nagy, Ing. František Tóth