Zastupiteľstvo

Poslanci:

  • Monika Író
  • Silvester Tési
  • Ing. Ján Beňadik
  • Ing. Árpád Tóth
  • Tibor Hloska

       

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve Trnávka

1. Komisia financovania, rozpočtu a správy majetku:
Predseda: Monika Író
Členovia: Silvester Tési, Ing. František Tóth, Mgr. Juraj Lami, Oľga Andrássy

2. Komisia výstavby, územného rozvoja, verejného poriadku a ochrana životného prostredia
Predseda: Ing. Árpád Tóth 
Členovia: Silvester Tési, Mgr. Juraj Lami, Alexander Brunclík, Oto Kanik

3. Komisia kultúry, vzdelávania, náboženstva a sociálnej starostlivosti, mládeže a športu
Predseda: Tibor Hloska
Členovia: Ing. Árpád Tóth, Ing. František Tóth, Mgr. Juraj Lami, Zuzana Bíró, Ján Lami, Tomáš Szabó

4. Komisia o ochrane verejného záujmu:

Predseda: Silvester Tési 

Členovia: Ing. Árpád Tóth, Tibor Hloska