pre zápisnicu zo dňa 19.10.2017 kliknite sem!

pre zápisnicu zo dňa 06.9.2017 kliknite sem!

pre zápisnicu zo dňa 14.06.2017 kliknite sem!

pre zápisnicu zo dňa 18.05.2017 kliknite sem!

pre zápisnicu zo dňa 20.04.2017 kliknite sem!

pre zápisnicu zo dňa 16.03.2017 kliknite sem!

pre zápisnicu zo dňa 25.01.2017 kliknite sem!