Súčasnosť

Trnávka
Obec má rozlohu 824 hektárov.
Počet obyvateľov 495.
S názvom obce sa po prvý raz stretávame v tvare Tarnukv listine z roku 1275, keď usadlosť daroval Ladislav IV. predkom neskorších Olgyaiovcov, synom Andreja Onghaiho: V roku 1345 je obec znova spomínaná v dlžnom úpise Pavla Chunu a v roku 1355 v zmluve, ktorú uzavreli Olgyaiovci. Potom sa obec stáva majetkom budínskych klarisiek. V portálnom súpise z roku 1553 i v roku 1647 je obec zaznamenaná ešte ako majetok budinských mníšok, ale v roku 1787 už patrí korune. Neskôr ju vlastnili Eszterházyovci, potom Zichyovci a Baldácsyovci, po nich Batthyányiovci. Na začiatku 20. Storočia tu mala rozsiahlejšie majetky manželka grófa Fridricha Pongrácza. A v tomto čase v obci fungovalo združenie gazdov a spotrebné družstvo. Podľa súpisu z roku 1828 mala obec 39 domov a 289 obyvateľov.
Klasicistická kaplnka v Trnávke pochádza z roku 1849 a v roku 1902 bola rozšírená.