pre sumarizáciu rozpočtu na rok 2016 kliknite sem!

pre rozpočet na rok 2016 (bežné výdavky) kliknite sem!

pre rozpočet na rok 2016 (kapitálové výdavky) kliknite sem!

pre rozpočet na rok 2016 (príjmy) kliknite sem!