pre  rozpočet obce na rok 2015 (bežné výdavky) kliknite sem!

pre rozpočet obce na rok 2015 (kapitálové výdavky) kliknite sem!

pre rozpočet obce na rok 2015 (príjmová časť) kliknite sem!