Partnerské obce

TÁRNOK (MAĎARSKÁ REPUBLIKA)

Csallóköztárnok címere

TRNÁVKA (SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI 
Dňa 17. februára 2011 na Obecnom úrade v Trnávke bolo podpísané „ Memorandum o partnerstve a spolupráci“ medzi obcami Trnávka a Tárnok (Maďarská republika ).

Obecné zastupiteľstvo v Trnávke na svojom zasadnutí dňa 24. januára 2011 odsúhlasilo uzavretie memoranda o partnerstve a spolupráci a poverilo starostu obce Imre Tótha na podpísanie dohody v slovenskom a maďarskom jazyku.

polgarmesterek