Pamätihodnosti obce

Kostol TrnávkaKostol
Kaplnka Trnávky bola postavená v rokoch 1848 až 1850 v neskoro klasicistickom štýle. Stavbu viedol murársky majster pán Neshleba z Jelky.
Kaplnka bola požehnaná ku cti Kráľovnej Ruženca. Sviatok Kráľovnej Ruženca sa oslavuje 7. októbra, kedy sa slávi sviatok kostola – konajú sa hody v našej dedine.
V roku 1849 darovala prvý zvon kaplnke pani Žofia Lichtenstein.
V roku 1902 pán Antal Németh a jeho manželka Julianna, rodená. Tóth dali postaviť vežu kaplnky a zväčšili aj samotné priestory budovy. Pán Antal Németh daroval kaplnke nový zvon vážiaci 76kg.
V roku 1903 pán Vendel Szalay dal postaviť drevený kríž vedľa kaplnky. Tento kríž  obnovil v 60 rokoch pán Béla Szitás.
V roku 1916 počas Prvej svetovej vojny vojsko vzalo zvon z kaplnky, ktorý daroval pán Antal Németh.
V roku 1938 deti Istvána Tótha.darovali kostolu nový zvon.
V roku 1991 sa renovoval kostol v Trnávke
Na oltári v kostole sa nachádza socha Kráľovnej Ruženca, ktorú dala priniesť vtedajšia vedúca spolku ruženca pani Apollónia Mester. Na soche je dátum 1875, na základe toho sme oslávili storočnicu tejto sochy. V kostole sa nachádzajú sochy Fatimskej Panny Márie , Svätého Antona a Svätej Terézie z Lisieux. Stemy kostola zdobia malé plastiky zobrazujúce krížovú cestu, ktoré kostolu daroval pán Vilmos Tóth.
Sväté omše sa konajú v kostole každú nedeľu od 11-tej hodine v maďarskom jazyku.
Kostol patrí pod farnosť Báč

Pamatnik hrdinov TrnávkaSocha hrdinov pri kostole 

V roku 1921 rímskokatolícky mládežnícky spolok dal postaviť Sochu hrdinov na počesť obetiam I.svetovej vojny. V 60-tých rokoch na túto sochu pribudol zoznam padlých hrdinov počas II. svetovej vojny.
Kaplnka v cintoríne TrnávkaKaplnka a veľký kríž na cintoríne
 
V roku 1936 pán Antal Németh a jeho manželka Karolina Csémy dali postaviť veľký kríž na cintoríne. Kríž postavil pod dohľadom murárského majsta Vilmosa Tótha murár József Szitás.
Na cintoríne sa nachádza kaplnka, ktorá dlhú dobu slúžila ako dom smútku. Túto budovu taktiež postavili horeuvedení majstri. Kaplnka bola vysvätená 2.11.1937, kedy umiestnili na jej strechu kríž.
Socha Najsv.Trojice TrnávkaSocha svätej trojice
 V roku 1863 na križovatke medzi Báčom, Rohovcami a Trnávkou dala obec postaviť sochu Svätej Trojice, na ktorej sú zobrazení Svätý Imrich, Svätý Florián a Svätá Trojica.
Drevený kríž 
V roku 1908 v chotári pri križovatke ciest do Čukárskej a Veľkej Paky dal postaviť pán Alajos Németh drevený kríž, ktorý v dnešnej dobe už neexistuje.