Ostatné dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trnávka

na obdobie rokov 2015 – 2022

pre program kliknite sem!(PHSR)

Stratégia obce TRNÁVKA na obdobie rokov 2015-2022,

pre plagát kliknite sem!