Kontakty

Obecný úrad Trnávka
Trnávka 168
930 32
Blatná na Ostrove

Referentka: Anikó Herbergerová                                               Matrikárka: Anikó Koleszárová
031 5598106                                                                          031 5598421
herbergerova@obectrnavka.sk                                                     koleszarova@obectrnavka.sk