História obce

Csallóköztárnok címere1873 – bola postavená Rímskokatolícka cirkevná ľudová škola
1912 – miestny učiteľ Mihály Csiba založil v Trnávke Rímskokatolícky mládežnícky              spolok.
1926 – miestny učiteľ, Lehotay Károly si zaobstaral prvé rádio v obci.
1930 – 1931 – zhoršujúce sa hospodárske pomery, v obci po prvý raz nezamestnanosť.
1936 – na nariadenie štátneho úradu bolo presťahovaných 17 rodín z obce Macov do Trnávky. Týmto spôsobom v obci vznikla nová štvrť, obývaná spoločenstvom prisťahovalcov, ktoré nazvali Kistárnok (Malá Trnávka).
1940 – 11.mája bola nariadená čiastočná mobilizácia, viacerí z obce museli narukovať.
1946 – 1948 Násilné deportácie občanov maďarskej národnosti
Koncom roku 1949 odštartovala autobusová doprava z Trnávky do Bratislavy
1950 – otvorenie škôlky v Trnávke
1951 – zapli prvý raz elektrinu a v tomto roku sa zavádzal telefón v obci.
1958 – vybudovanie miestneho rozhlasu, správy do tejto doby roznášal obecný bubeník.
1976 – k Trnávka bola pričlenená obec Macov, ako časť obce Trnávka.
1980 – tento rok sa konalo prečíslovanie domov v obci.
1981– bolo zrušené školské vyučovanie v Trnávke. Od tohoto roku deti z Trnávky navštevujú školu v Rohovciach.
1985 – prebehlo v Trnávke slávnostné odovzdanie nového kultúrneho domu
1992 –  bola slávnostne odovzdaná nová budova obecného úradu, začína sa so zavedením plynu v obci
1993 – Od Trnávky sa odčlenila časť obce Malá Trnávka, ktorá bola následne pričlenená k obci Macov.
1994 –  návšteva päť člennej delegácie Európskej rady v Trnávke, konali sa oslavy „Dňa zmierenia.
1995 – oslavy 720 výročia prvej písomnej zmienky o obci.
1996 – bola vydaná prvá pohľadnica obce
1999 – stretnutie násilne vysťahovaných obyvateľov Trnávky, ktorého sa zúčastnil vtedajší podpredseda vlády pán Pál Csáky
2011 – Novootvorenie materskej škôlky