Deň Zeme – a Föld napja

Brigáda!

Stretnutie : pred Obecným úradom

kedy: 6.3.2019 o 8:00

Rukavice, občerstvenie zabezpečuje obec!