Srdečne Vás pozývame : detí, rodičia aj dospelých na deň detí,

ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2019 o 14:00 na futbalovom ihrisku.

v perípade zlého počasia sa presunieme do kultúrneho domu.