Vážení návštevníci webovej stránky obce Trnávka

Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke našej obce.
Táto stránka chce svojich návštevníkov informovať o histórii, kultúrno-spoločenských a záujmových aktivitách, ako i ostatnom aktuálnom dianí v obci. Nájdete si tu aj právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia súvisiace s obcou Trnávka a jej samosprávou. Som presvedčený, že naša domovská stránka bude nápomocná našim občanom pri vybavovaní si osobných a úradných záležitostí a zároveň všetkým návštevníkom rozšíri poznatky o našej dedine. Som nesmierne rád, že využívate aj tento spôsob získavania informácií a dúfam, že svojimi podnetmi a pripomienkami spoločne odstránime bariéry medzi úradom a občanom.
Teším sa na každé kliknutie a každého návštevníka našej stránky.

S úctou

Attila Horváth, starosta obce